Forretningsidé & Mission

FORRETNINGSIDÉ

Vi samarbejder med vores klienter om at identificere, motivere og vurdere ledere og specialister, der skaber påviselige resultater. Opgaverne løses i et samspil mellem ideer, mennesker, holdninger og værdier med afsæt i solid forretningsforståelse.

MISSION

Vi matcher markedets bedste kandidater med vores klienter. Vi udfordrer de øvrige aktører i executive search-branchen ved at tilvejebringe indsigt og træfsikkerhed i rekrutteringen af topledere og specialister gennem et dokumenteret rådgivningskoncept og ved anvendelse af dokumenterede kompetencevurderingsværktøjer (assessment). Herved skaber Human Capital Group værdi for vores klienter og succes for vores kandidater.