Vores Proces

Som udgangspunkt følger et search-forløb nedenstående proces hos de fleste anerkendte search-selskaber. Dog kan procestiden samt indholdet i de enkelte procestrin variere mellem selskaberne. For illustration af search-processen, se figuren nederst på siden.

Vores search-proces er opbygget således, at den sikrer et hurtigt og effektivt forløb, og samtidig giver vores klienter maksimal indsigt i vores arbejde. Derudover er vi ansvarlige for, at den rigtige kandidat motiveres og ansættes. Normalt gennemfører vi en search-proces på 8-10 uger fra starten af samarbejdet, til ansættelsesaftalen er underskrevet.

Analyse
Når der ikke foreligger et specifikt krav om fortrolighed, gennemfører Human Capital Group en 360°-arbejdsanalyse i forhold til stillingen. Med baggrund heri udarbejdes virksomheds-, stillings- og kandidatprofiler samt succeskriterier, som kandidaterne bliver vurderet op imod. Vi anvender gerne en dag eller to på møder med relevante personer fra kundevirksomheden. Et godt fundament er en forudsætning for en succesfuld opgaveløsning.

Identifikation af kandidater
Et grundigt researcharbejde præget af indsigt og stor arbejdskapacitet er en afgørende parameter for at finde frem til de kvalificerede kandidater. Human Capital Groups forretningsmodel er opbygget således, at konsulenterne selv engageres i researcharbejdet sammen med erfarne researchere.

Researcharbejdet indledes med udarbejdelse af en target-liste, som drøftes med vores klienter. Researchfasen afsluttes med en skriftlig rapportering, som bl.a. indeholder en afrapportering i forhold til target-listen.

Tiltrækning af kandidater
De identificerede relevante kandidater kontaktes, og med udgangspunkt i den enkelte kandidats situation beskrives perspektiverne i klientvirksomheden. En grundig arbejdsanalyse giver konsulenterne mulighed for at præsentere netop de informationer og vinkler, der er interessante for den enkelte kandidat.

Vurdering af kandidater
Et ultimativt krav om at øge træfsikkerheden i rekruttering af topledere og specialister har ført til, at Human Capital Group har udviklet et værktøj, LedelsesSimulator®, til vurdering af kandidater og deres fremtidige samarbejde med klientvirksomheden. LedelsesSimulator® er en virksomhedscase bygget op omkring en fiktiv virksomhed og er baseret på en kompetencemodel med 42 grundkompetencer. Gennem arbejde med praktiske opgaver og problemstillinger fra hverdagen i en virksomhed fremstår og vurderes kandidatens personlige og ledelsesmæssige kompetencer op imod den kandidatprofil, der er defineret for den specifikke stilling. Derudover kan vi efter behov anvende personlighedstest. Human Capital Group er dermed et af de eneste executive search-selskaber i branchen, der anvender vurderingsværktøjer.

Efter assessment indhentes 360°-referencer fra tidligere chefer, kolleger og medarbejdere. Referencer indhentes i tidligere ansættelsesforhold og dokumenteres i en referencerapport.

Opfølgning
Når kandidaten har bestridt den nye stilling i 6 eller 12 måneder (afhængigt af stillingsniveauet), gennemfører Human Capital Group opfølgning i forhold til de beskrevne succeskriterier. Opfølgningen foretages som møde med henholdsvis kandidat og klientvirksomhed.