Search-metode

Identifikation af kandidater til en ledig positon kan foretages på flere måder: gennem netværk, via annoncering og efterfølgende udvælgelse, eller ved at benytte search. Der findes en række fordele og ulemper ved at benytte search. Disse bør overvejes, før man vælger metode:
Fordele
 • Kandidater, der ikke er aktivt jobsøgende, kan aktiveres. Mange kandidater har ikke overvejet et jobskifte, når de kontaktes af et search-selskab, men nogle ender alligevel med at tiltræde en ny stilling, hvis de bliver den tilbudt.
 • Kandidater sikres anonymitet, indtil de selv ønsker at eksponere sig over for en potentiel ny arbejdsgiver.
 • Search-selskabets kontakt til kandidater er uforpligtende for klienten, og kandidater kan ligeledes uforpligtende takke nej til henvendelsen.
 • Search-selskabet kan igennem en veludført search tilføre nye typer af kandidater, som klienten ikke selv ville have fundet. Dette er specielt interessant, hvor klienter ønsker at hente inspiration fra andre industrier. 
 • Search-selskabet kan sparre med klienten og medvirke til at øge objektiviteten hos klienten.
 • Search-selskabet arbejder professionelt inden for stillingsbesættelsesområdet, hvilket øger kvaliteten af rekrutteringen.
 • Search-arbejdet kan fortsættes, indtil en egnet kandidat er ansat, også selv om sagen viser sig vanskeligere end først antaget.
 • Search-selskabet kan i relevante situationer medvirke til en positiv branding af virksomheden gennem videreformidling af faktuel information, der kan skabe opmærksomhed, interesse og præference hos potentielle kandidater, og som tidligere var ukendt for denne.
Ulemper
 • Det er normalt ikke muligt på kort tid at fremskaffe et felt af velkvalificerede kandidater. Metoden kan således være mere tidskrævende end annoncering.
 • Processen foregår ofte i en såkaldt sort boks. Tillid, integritet og høj arbejdsmoral hos search-selskabet er derfor nødvendigt for at opnå succes. Omhyggelig udvælgelse af search-selskab og -konsulent anbefales.
 • Relevante kandidater, der ikke er ansat i target-virksomheder, kan overses.
 • Omkostningerne kan være større end ved annonceringsmetoden.