Valgkriterier

Kandidaters valgkriterier er forskellige og afhænger af mange individuelle forhold, bl.a. karriereønsker og -cyklus. I forhold til den konkrete stilling, kandidaten præsenteres for, er det naturligt at overveje:

Virksomhedens attraktion.
Har virksomheden et godt ry? En spændende placering på markedet? Et interessant og solidt forankret værdisæt? Etc.

Stillingens attraktion.
Er den spændende, udfordrende, og vil den udvikle dine kompetencer? Fører den et skridt videre i forhold til din nuværende stilling? Vil den opfylde dine motivationsfaktorer?

Det langsigtede karriereønske
Vil den nye stilling være et rigtigt skridt i forhold til din ønskede karriere?

Kvalifikationer
Det er vigtigt, at kandidaten selv forholder sig kritisk til, om han/hun besidder de rigtige kvalifikationer til at bestride en stilling. Med en realistisk og god selvindsigt er kandidatens egen vurdering værdifuld – ikke mindst fordi kandidaten er den svageste part, hvis matchet er forkert.

Arbejdsbelastning
Er arbejdsbelastningen på et acceptabelt niveau? Nogle stillinger er krævende ud over det normale, f. eks. ved en "turnaround."

Familiesituationen
At skifte stilling er krævende både energi- og tidsmæssigt, og det skal passe ind i familiens situation.

Vilkår m.v.
Det frarådes at være for kraftigt motiveret af kompensationsniveauet for en stilling, eftersom løn som motivationsfaktor sjældent er nok i et langsigtet perspektiv. Stillingen og de tilhørende krav skal være afspejlet i kompensationspakken.