Karriereønsker

Karriereønsker er naturligvis meget individuelle og vil for den enkelte ofte ændre sig hen over tid. Karriereønskerne skal afbalanceres med realisme i forhold til karrieremuligheder i stillingsmarkedet. Markante karriereskift er ofte vanskelige og rummer på den ene side store udfordringer, men indebærer på den anden side en risiko, såfremt gabet bliver for stort. Man kan planlægge og forfølge en karriereplan, men samtidig være åben over for uforudsete muligheder, som kan åbne helt nye perspektiver.

Et vigtigt element til at opnå karrieretilfredshed tager udgangspunkt i den enkeltes selvindsigt og evne til at opstille realistiske ønsker. Som supplement til selvindsigten kan den enkelte indhente råd fra andre personer, som f.eks. en mentor, chefer eller kolleger. Men en vis usikkerhed om egen formåen vil altid være til stede, fordi hverken den enkelte selv eller eksterne personer kan se ind i hele personligheden/rummet, som beskrevet i modellen Joharis Vindue.

Karriereønsker tager udgangspunkt i den enkeltes motivationsfaktorer, og vi råder derfor kandidater til at bruge ressourcer på at opstille deres individuelle motivationsprofil.

Det bør også overvejes, hvor bred en profil/anvendelighed en ønsket karrierevej fører til. Det kan være en fordel at specialisere sig i en branche eller inden for et fagområde, men risikoen kan være tilsvarende høj, da man på længere sigt begrænser sine muligheder. Omvendt kan en for bred profil senere gøre det vanskeligt at konkurrere med kandidater, der besidder idealprofilen til en specifik stilling.