Match

Det er vores opgave at besætte vores klienters ledige stillinger med de bedste kandidater. Det kræver, at vi er i stand til at identificere, motivere og tiltrække kandidaternes interesse for en specifik stilling. Bl.a. fordi Human Capital Group arbejder med langsigtede klientrelationer, ønsker vi kun at matche virksomheder og kandidater, for hvem det langsigtede perspektiv er interessant. Vi rådgiver vores kandidater, men ønsker også, at de selv forholder sig kritisk og vurderer det langsigtede og karrieremæssige perspektiv i stillingen.

I det rigtige match mellem virksomhed og kandidat indgår flere elementer. De væsentligste er:

  • motivation (kandidat)
  • kompetencer - faglige, personlige og ledelsesmæssige (kandidat)
  • grundlæggende personlighed (kandidat)
  • markedet (virksomhedernes behov)

Det er i fællesmængden af de ovennævnte elementer, at den rigtige timing findes for at matche kandidat og virksomhed.