Klientens rolle

Indkøber

I rollen som indkøber kan det være en fordel at vurdere 2-3 mulige leverandører i forhold til hinanden og i forhold til sin egen virksomhed. Når leverandøren er valgt, indgås en samarbejdsaftale, hvori de gensidige forventninger og forpligtelser er beskrevet. Såfremt en klient senere i processen ikke er tilfreds med search-selskabets arbejde, kan samarbejdet normalt afbrydes, mod at klienten betaler pro rata for udført konsulentarbejde.

Briefing

Det valgte search-selskab skal briefes bedst muligt om virksomhedens situation, strategi, organisation, økonomi og kultur - både den positive side og eventuelle problemstillinger. Det virker ikke befordrende for opgaveløsningen, at kandidater fra branchen ved mere om klientvirksomheden end search-selskabet. En god og ærlig briefing bringer search-selskabet i stand til at tiltrække kandidater med forskellig motivation og karriereønsker, ligesom search-selskabet får et solidt grundlag for at kunne vurdere kandidaterne i forhold til virksomheden og stillingen. Som supplement til kundens briefing bør search-selskabet stille relevante og uddybende spørgsmål, som viser, at det forstår kundevirksomheden, herunder branche og kultur samt stillings- og kandidatprofilerne.

Gensidig loyalitet

Som i de fleste klient- og leverandørrelationer, hvor det drejer sig om komplekse produkter eller ydelser, er langsigtede samarbejdsrelationer en fordel. En gensidig loyalitet, som opbygges over lang tid, giver den bedste garanti for, at leverandøren i vanskelige situationer yder sit bedste og går ”den ekstra mil.”

Nærvær i processen

Set fra konsulentvinklen er det betydningsfuldt, at kontakten til klienten i løbet af processen foregår smidigt og hurtigt. I forhold til kompetente og krævende kandidater er det vigtigt at kunne formidle kvalificerede svar på stillede spørgsmål.

Kandidatmøder

Nogle klienter forventer at møde et bredt kandidatfelt. Det er imidlertid vores råd, at klienterne anvender tiden kvalitativt ved at møde de mest kvalificerede kandidater. Mere tid til få udvalgte frem for mindre tid til mange. I nogle tilfælde vil konsulenten foreslå en kandidat med en alternativ baggrund; en kreativ eller alternativ løsning kan vise sig at være meget værdifuld.

Løbende dialog

Specielt i nye klient- og leverandørforhold er det en fordel med en løbende orientering/dialog, således at gensidige forventninger justeres. I den indledende researchfase vil en dialog om target-listen kunne tilføre nye interessante virksomheder og aspekter, som kan indgå i researcharbejdet.

Når researchfasen er afsluttet, forventes search-selskabet at afrapportere i forhold til target-listen. Kunden får derved sikkerhed for, at den aftalte kandidatpopulation er afsøgt. Samtidig er den afrapporterede target-liste et vigtigt grundlag for en beslutning om at ansætte en af de præsenterede kandidater (der findes ikke andre nærliggende muligheder) - eller grundlag for at tænke alternativt, såfremt den rigtige kandidat ikke er fundet.