Vores ydelser

Ud over Human Capital Group findes der i Danmark en række search-selskaber, der rendyrket beskæftiger sig med executive search på direktions-, funktions- og specialistniveau. Et antal af disse search-selskaber tilbyder tillige management assessment som en del af deres ydelser.

Fra en umiddelbar betragtning kan det, som klient, være svært at se forskel på de enkelte search-selskabers ydelser, idet resultatet - ansættelse af slutkandidaten - kan være identisk. Situationen og behovene varierer ofte fra gang til gang, og tilsammen bevirker det, at search-selskaber ofte udvælges lidt tilfældigt på det begrænsede kendskab, man har på det pågældende tidspunkt - eller baseret på anbefaling fra andre.

Vurderingen af det enkelte search-selskab og dets ydelser kan dog kvalificeres betydeligt, hvis man som klient forud for udvælgelsesprocessen klarlægger den rolle, man ønsker at spille i processen. 

Human Capital Groups ydelser er: