Klienter

Størstedelen af vores klientrelationer bygger på et langvarigt samarbejde, hvilket har givet os en unik og dyb indsigt i de virksomheder, vi arbejder for.

Størrelsen af vores klienter varierer fra helt små opstartsvirksomheder til store koncerner. Det er karakteristisk, at 75 % af vores opgaver løses for klienter, som er blandt de 100 største virksomheder i Danmark. Af diskretionsmæssige hensyn ønsker vi dog ikke at oplyse vores klienters identitet.

Som indledning til et nyt samarbejde oplyser vi gerne om relevante opgaver, vi har løst, samt hvilke klienter vi arbejder for i en bestemt branche for således at give indblik i og dokumentation for vores kompetencer og resultater. Såfremt der er grobund for et samarbejde, opgiver vi også gerne konkrete kkientreferencer