Din karriere

Når man som kandidat bliver kontaktet af et executive search-selskab, starter en gensidig vurderingsproces. Search-selskabets opgave er at vurdere den enkelte kandidats kompetencer op imod den stilling, der skal besættes, mens kandidaten skal vurdere den ansættende virksomhed og den ledige stilling op imod en lang række personlige ønsker, kompetencer og præferencer.

Da man som kandidat ofte skal vurdere sin interesse for en potentiel stilling inden for en begrænset periode, er det nødvendigt, at man hurtigt og effektivt får tilvejebragt de oplysninger, hvorpå man kan foretage sin analyse.

Analyse og vurdering af en potentiel stilling kan dog lettes betydeligt, hvis man så tidligt i processen som muligt gør sig sine valgkriterier og kompetencer klart og ikke mindst inddrager dette i dialogen med search-selskabet og den ansættende virksomhed. Herved sikres også en gensidig åben og ærlig forventningsafstemning, som kommer såvel kandidaten som den ansættende virksomhed til gode.