Proces

Management Audit hos Human Capital Group er opbygget således, at klienten hurtigt får den ønskede vurdering af sin ledelse. Normalt gennemfører vi en audit-proces af en ledergruppe på eksempelvis 4 personer på 3-4 uger.

Baggrundsanalyse

Kunden briefer HCG om baggrunden for den ønskede Management Audit, herunder virksomhedens fremtidige udfordringer. HCG rådgiver i denne forbindelse om metodevalg, proces- og kommunikationsstrategi i forhold til de implicerede ledere.

Mandat og kompetencer

Et specifikt mandat udarbejdes, herunder en præcis situations- og procesbeskrivelse for de involverede ledere. HCG identificerer de relevante kompetencer i forhold til fremtidens udfordringer.

Vurdering af kandidater

HCG gennemfører indledningsvist et struktureret interview med to konsulenter for at kortlægge den enkelte leders kompetencer og motivation.

HCG har udviklet et værktøj, LedelsesSimulator®, til vurdering af ledere. LedelsesSimulator® er en realistisk virksomhedscase opbygget over en kompetencemodel med 42 grundkompetencer. Gennem arbejde med praktiske opgaver og problemstillinger fra hverdagen i en fiktiv virksomhed fremstår og vurderes kandidatens personlige og ledelsesmæssige kompetencer. HCG anvender ligeledes en personprofiltest fra en førende testudbyder, ligesom omtanketests kan integreres i vurderingsarbejdet. Efter assessment indhentes 360°-referencer fra nuværende chefer, kolleger og medarbejdere.

Eksternt benchmark

HCG foretager et eksternt benchmark i forhold til det niveau, der forventes af kandidater med lignende komptencer.

Rapportering

HCG rapporterer til klienten om den enkelte leder i forhold til de respektive vurderinger, inklusive en potentialevurdering. Human Capital Group melder tilbage til de involverede ledere, som ligeledes modtager en skriftlig rapport.