Management audit

Management Audit er en vurdering af én eller flere nuværende ledere i en organisation. Vurderingen vil typisk foretages i forbindelse med en ændring i strategi og/eller organisationen, hvor det aktuelle niveau hos lederen/ledelsen ønskes bedømt objektivt. Potentialet hos lederen/ledelsen i forhold til at kunne varetage den kommende ændring i strategi og/eller organisationen vurderes ligeledes.

Typiske årsager til at foretage denne vurdering kan være:

Strategiskifte – transformation

  • Generationsskifte – f.eks. i familieejet virksomhed
  • Turnaround
  • Effektivisering
  • Ekspansion
  • Internationalisering

Due Diligence

  • Forud for et opkøb hvor eksempelvis fastholdelse eller potentialevurdering af nuværende ledelse er vigtig.

Mergers & Acquisitions

  • Fusion – fremtidig sammensætning af ledelse
  • Opkøb – vurdering af ledelse efter opkøb har fundet sted

Organisationsudvikling

  • Ny struktur (funktionel organisationsændring, divisionsopdeling etc.)
  • Markedsorientering