Assessment Center

Assessment hos Human Capital Group finder sted i slutningen af en search-proces, hvor topkandidaten gennemfører assessment.

Ligeledes gennemfører Human Capital Group assessments for kundevirksomheder, der selv kommer med et egnet kandidatemne til en stilling – f.eks. direktør i udenlandsk datterselskab.

Assessment indgår desuden i Management Audit hos Human Capital Group.

Case-værktøjet, LedelsesSimulator®, er grundstenen i assessment hos Human Capital Group.

Ledelsessimulatoren er en virksomhedscase bygget op omkring en fiktiv virksomhed og er baseret på 42 kompetencer, der ligger i Human Capital Groups kompetencemodel. Dvs. problemstillingerne i virksomhedscasen relateres til de forskellige kompetencer.

Virksomhedscase byder på en række forskellige, spændende problemstillinger, fra strategiske problemstillinger til mulige operationelle tiltag. Kandidaten, der løser casen, har 3 timer til rådighed til at arbejde med casen, og i denne periode indtræder kandidaten i en beskrevet stilling i virksomheden.

Efter at have arbejdet med casen diskuterer konsulenten fra Human Capital Group og repræsentanter fra kundevirksomheden nu case-besvarelsen med kandidaten, der herved får lejlighed til at motivere sin håndtering af casen og redegøre for sine prioriteringer og beslutninger.

Igennem arbejdet med casen vurderes kandidatens personlige og ledelsesmæssige kompetencer op imod den kandidatprofil, der er defineret for den specifikke stilling. Umiddelbart efter diskussionen af casen gives kandidaten en personlig feedback på en personprofilanalyse, og konsulenten relaterer den til nogle af observationerne fra case-diskussionen.

Kandidaten gives ligeledes feedback på sin håndtering af casen.